Sąd Dyscyplinarny


 adw. Krzysztof Degórski - Prezes Sądu Dyscyplinarnego

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu:

 1. adw. Jacek Andrzejewski
 2. adw. Adam Bajon
 3. adw. dr Piotr Binas
 4. adw. Marek Buszyński
 5. adw. Marek Czemplik
 6. adw. Przemysław Gaj
 7. adw. Stanisław Godlewski
 8. adw. Małgorzata Hoffmann-Kapciuk
 9. adw. Halina Krzyżanowska
 10. adw. Tomasz Krzyżanowski
 11. adw. Tomasz Matyaszczyk
 12. adw. Zuzanna Michałek - Strzelewicz
 13. adw. Mariusz Paplaczyk
 14. adw. Wojciech Pawlak
 15. adw. Jacek Radzicki
 16. adw. Aleksandra Sobczyńska
 17. adw. Ewelina Taczanowska
 18. adw. Grzegorz Urbanowicz
 19. adw. Kamil Wasilewski
 20. adw. Paweł Żywiecki

Z-cy członków Sądu Dyscyplinarnego:

 1. adw. Krzysztof Bobiński
 2. adw. Piotr Pięta
 3. adw. Aleksandra Staniek