Władze > Okręgowa Rada Adwokacka
Prezydium:
adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski
Dziekan
adw. Bernard Rozwałka
Wicedziekan
adw. dr Ewa Habryn - Chojnacka
Wicedziekan
adw. Monika Małecka-Mroziewska
Skarbnik
adw. dr Katarzyna Golusińska
Sekretarz
adw. Maciej Michałek
Z-ca Sekretarza
Członkowie:
adw. Wojciech Celichowski
adw. Antoni Dynowski
adw. Małgorzata Krzyżowska
adw. Maciej Loga
adw. Paweł Nowakowski
adw. Jakub Staszczyk
adw. Adam Swoboda
adw. Krzysztof Szkurat
adw. Wojciech Wiza
adw. Marek Woźnicki