Wróć do strony ORA

Aktualności

2017-12-29 - „Ochrona obywateli to sprawdzian dla sędziów” -..
Na temat reformy sądownictwa w Polsce w felietonie pt. „Ochrona obywateli to sprawdzian dla sędziów” na łamach Rzeczpospolitej– piszą adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski - Dziekan ORA w Poznaniu i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas - Wiceprezes NRA.
więcej

Co nowego w prawie

2018-07-09 - ZŁOŻENIE PRZEZ PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH OŚWIADCZENIA..
W dniu 22 maja 2018r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w przedmiocie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf dotyczącego złożenia przez rodziców jako przedstawicieli ustawowych w imieniu małoletniego dziecka oświadczenia o odrzuceniu spadku tj. rozstrzygnięcia czy po pierwsze złożenie takiego oświadczenia w sytuacji, w której pasywa spadku wyczerpują lub przewyższają wartość jego pasywów stanowi..
więcej

Mediacje

2018-04-18 - Relacja z V Poznańskiego Salonu Mediacji
Relacja z piątej edycji Poznańskiego Salonu Mediacji poświęconej mediacjom w szkołach.
więcej

Publikacje

2017-11-21 - Udział kapitałowy i sposobu rozliczania nadwyżki..
Teza wyroku: „Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, należy przyjąć, że udział wypłacany wspólnikowi na podstawie art. 65 § 1 KSH powinien przede wszystkim uwzględniać wartość zbywczą wkładu rzeczywiście wniesionego przez tego wspólnika do spółki, aktualną na dzień osobnego bilansu” . Glosowane orzeczenie dotyka licznych kwestii, w szczególności problemu właściwej wykładni przepisów dotyczących ustawowego udziału kapitałowego wypłacanego..
więcej

Bez Togi

2016-10-29 - Wspomnienia Balu Aplikantów Adwokackich
W czerwcu aplikanci adwokaccy z naszej Izby zorganizowali Bal Aplikantów Adwokackich. Ciesząc się z tej inicjatywy, wspominamy cieszące się dużą frekwencją wydarzenie
więcej

Galeria

Ślubowanie Aplikantów Adwokackich, 08.01.2018r.
więcej