Wpis na listę adwokatów

Osoby zainteresowane wpisem na listę adwokatów, które nie odbyły aplikacji adwokackiej i nie złożyły egzaminu adwokackiego,  powinny złożyć w biurze ORA lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej dokumenty zgodnie z wykazem poniżej. Wnioski o wpis na listę adwokatów rozpoznawane są raz w miesiącu na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej.

Po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów i po złożeniu ślubowania należy złożyć w biurze ORA wniosek o Wpis do Rejestru Kancelarii Adwokackich WIA lub Wniosek o wpis do Rejestru Spółek WIA (w zależności w jakiej formie adwokat zamierza wykonywać zawód) oraz uiścić na konto WIA opłatę za wpis do rejestru w wysokości 1.000zł.

Formularz Wniosku o wpis do  Rejestru - do pobrania w zakładce Adwokaci - Dokumenty do pobrania,

Uchwała ORA dotycząca opłat - w zakładce Przepisy - uchwały ORA.

Osoby, które po złożeniu ślubowania nie zamierzają wykonywać zawodu adwokata i chcą figurować na liście adwokatów nie wykonujących zawodu - proszone są o złożenie w dniu ślubowania pisemnego oświadczenia w tej sprawie.