Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury
 1. adw. Wojciech Celichowski
 2. adw. Krzysztof Degórski
 3. adw. Antoni Dynowski
 4. adw. Katarzyna Golusińska
 5. adw. Maciej Gutowski
 6. adw. Tomasz Guzek
 7. adw. dr Ewa Habryn-Chojnacka
 8. adw. Tomasz Jachowicz
 9. adw. dr Michał Jackowski
 10. adw. Maciej Loga
 11. adw. Monika Małecka-Mroziewska
 12. adw. Marek Matyjaszczyk
 13. adw. Maciej Michałek
 14. adw. Cezary Nowakowski
 15. adw. Michał Pankowski
 16. adw. Mariusz Paplaczyk
 17. adw. Andrzej Reichelt
 18. adw. Bernard Rozwałka
 19. adw. Jakub Staszczyk
 20. adw. Adam Swoboda
 21. adw. Krzysztof Szkurat
 22. adw. Wiza Wojciech
 23. adw. Marek Woźnicki