Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adw. - uzupełnienie, zmiana danych

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich dostępny jest pod adresem:

http://rejestradwokatow.pl/adwokat/ewidencja

Uzupełnienie lub zmianę dotychczasowych danych w profilu adwokata należy zgłaszać na adres e-mail:

agnieszka.swidzinska@ora.poznan.pl  w temacie wpisując "dane do KRAiAA"