Ogłoszenia
2014-10-01 Przeglądanie prac egzaminacyjnych - egzamin na aplikację adwokacką

KOMUNIKAT

OSOBY, KTÓRE NIE ZDAŁY EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ MAJĄ MOŻLIWOŚĆ PRZEGLĄDNIĘCIA SWOJEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ. MOŻNA TO UCZYNIĆ W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH 30 WRZEŚNIA 2014R. O GODZ. 10.00 I 3 PAŹDZIERNIKA 2014R. O GODZ.10.00

W SIEDZIBIE OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W POZNANIU, PRZY CZYM WARUNKIEM JEST UPRZEDNIE ZAAWIZOWANIE TELEFONICZNIE SWEGO PRZYBYCIA POD NR TEL. 61 864 69 00 LUB 61 864 69 01 DO GODZ. 09.00 DANEGO DNIA A TO W CELU ODPOWIEDNIEGO ZORGANIZOWANIA PRZEGLĄDU.

                                                                    Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

                                                                              Krzysztof Lewandowski