Wróć do strony ORA

Aktualności

2017-07-20 - „Sąd to nie teatr, minister nie reżyser” - Dziennik..
„Już dziś niebezpiecznie oddalamy się od konstytucyjnych zasad państwa prawa: trójpodziału władzy, nieusuwalności sędziów i niezawisłości sędziowskiej” na temat zmian w sądownictwie piszą adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski – Dziekan ORA w Poznaniu oraz adw. prof. dr hab. Piotr Kardas - Wiceprezes NRA w felietonie pt. „Sąd to nie teatr, minister nie reżyser” na łamach Dziennika Gazety Prawnej, 20.07.2017r.
więcej

Co nowego w prawie

2018-03-18 - Ustalenie daty, od której należą się odsetki w sprawie..
Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce ustalenia daty, od której należą się odsetki w sprawie o zapłatę odszkodowania, w szczególności ustalenia czy odsetki za opóźnienie w zapłacie odszkodowania należą się już od dnia następującego po dniu wymagalności roszczenia o odszkodowanie czy też dopiero od daty wyrokowania; powyższe na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 06 października 2017r. wydanego w sprawie o sygn. akt: V ACa 658/17 oraz..
więcej

Mediacje

2018-02-28 - V Poznański Salon Mediacji
Informacja o piątej edycji Poznańskiego Salonu Mediacji poświęconej mediacjom w szkołach.
więcej

Publikacje

2017-11-21 - Udział kapitałowy i sposobu rozliczania nadwyżki..
Teza wyroku: „Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, należy przyjąć, że udział wypłacany wspólnikowi na podstawie art. 65 § 1 KSH powinien przede wszystkim uwzględniać wartość zbywczą wkładu rzeczywiście wniesionego przez tego wspólnika do spółki, aktualną na dzień osobnego bilansu” . Glosowane orzeczenie dotyka licznych kwestii, w szczególności problemu właściwej wykładni przepisów dotyczących ustawowego udziału kapitałowego wypłacanego..
więcej

Bez Togi

2016-10-29 - Wspomnienia Balu Aplikantów Adwokackich
W czerwcu aplikanci adwokaccy z naszej Izby zorganizowali Bal Aplikantów Adwokackich. Ciesząc się z tej inicjatywy, wspominamy cieszące się dużą frekwencją wydarzenie
więcej

Galeria

Ślubowanie Aplikantów Adwokackich, 08.01.2018r.
więcej