Wróć do strony ORA

Aktualności

2017-02-08 - „Sądownictwo nie jest dla sędziów, ani dla..
„O tym, że sądownictwo należy reformować w kierunku proobywatelskim, a nie podporządkowywać politycznie” piszą adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski - Dziekan ORA w Poznaniu oraz adw. prof. dr hab. Piotr Kardas- Wiceprezes NRA w Dzienniku Gazeta Prawna, 08.02.2017r.
więcej

Co nowego w prawie

2017-02-05 - Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym
Od dnia 18 stycznia 2017 r. stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych.
więcej

Mediacje

2017-02-13 - Powołanie Komisji ds. mediacji przy ORA w Poznaniu
W dniu 19 stycznia 2017 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu powołała Komisję ds. mediacji.
więcej

Publikacje

2016-01-21 - Skazanie prokurenta spółki kapitałowej prawomocnym..
Jak przewiduje art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. z dnia 25 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 752)) zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. Zgodnie..
więcej

Bez Togi

2016-10-29 - Wspomnienia Balu Aplikantów Adwokackich
W czerwcu aplikanci adwokaccy z naszej Izby zorganizowali Bal Aplikantów Adwokackich. Ciesząc się z tej inicjatywy, wspominamy cieszące się dużą frekwencją wydarzenie
więcej

Galeria

Spotkanie Dzieci z Gwiazdorkiem
więcej