Wróć do strony ORA

Aktualności

2017-05-17 - „Nie każdy naukowiec może być sędzią” - Dziennik..
„Niezrozumiałych wynurzeń o „dramatycznej” jakości polskiej konstytucji z ust kogoś, kto niedawno zgodził się być jej strażnikiem i nie może nie wiedzieć, że jej kształt nie odbiega istotnie od europejskich ustaw zasadniczych." – opinia adw. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego Dziekana ORA w Poznaniu i adw. prof. dr hab. Piotra Kardasa - Wiceprezesa NRA, Dziennik Gazeta Prawna, 17.05.2017r.
więcej

Co nowego w prawie

2017-06-16 - Ustawa zwiększająca karnoprawną ochronę osób..
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, która wchodzi w życie 13 lipca 2017 r., rozszerza zakres karnoprawnej ochrony małoletnich i osób nieporadnych poprzez zaostrzenie kar za przestępstwa przeciwko tej grupie pokrzywdzonych, a także dzięki wprowadzeniu nowych typów kwalifikowanych do już istniejących czynów zabronionych.
więcej

Mediacje

2017-06-13 - Zgromadzenie Stałych Mediatorów Centrum Mediacyjnego..
Relacja ze Zgromadzenia Stałych Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie w dniu 9 czerwca 2017 r.
więcej

Publikacje

2017-05-25 - Postanowienie o przywrócenie terminu jako przykład..
Artykuł podejmuje temat sposobu zaskarżenia postanowień sądu pierwszej instancji, które zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego nie są zaskarżalne w drodze zażalenia do: sądu drugiej instancji, innego równorzędnego składu sądu drugiej instancji ani też do Sądu Najwyższego. Zawiera także uwagi na tle art. 380 k.p.c.
więcej

Bez Togi

2016-10-29 - Wspomnienia Balu Aplikantów Adwokackich
W czerwcu aplikanci adwokaccy z naszej Izby zorganizowali Bal Aplikantów Adwokackich. Ciesząc się z tej inicjatywy, wspominamy cieszące się dużą frekwencją wydarzenie
więcej

Galeria

Obchody Święta Konstytucji 3 maja w Poznaniu.
więcej