Wróć do strony ORA

Aktualności

2016-07-27 - „Sukces nie przychodzi szybko”- Rzeczpospolita,..
„Sukces nie przychodzi szybko” – wywiad z adw. prof. dr hab. Maciejem Gutowskim - Dziekanem ORA w Poznaniu - Rzeczpospolita, 27.07.2016r.
więcej

Co nowego w prawie

2016-07-24 - Ważna uchwała dotycząca opłat komorniczych
W dniu 7 lipca 2016 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP 34/16 dotyczącą następującej kwestii: Czy komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego uprawniony jest do powiększenia opłaty egzekucyjnej, ustalanej na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.), o kwotę podatku VAT?
więcej

Mediacje

2016-07-11 - Szkolenia #SHOT OF SKILLS
Informacja o cyklu szkoleń dla profesjonalistów w mediacji.
więcej

Publikacje

2016-01-21 - Skazanie prokurenta spółki kapitałowej prawomocnym..
Jak przewiduje art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. z dnia 25 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 752)) zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. Zgodnie..
więcej

Bez Togi

2016-04-01 - Adwokat Mateusz Łątkowski - obrońca skrzywdzonych..
Zachęcamy do obejrzenia programu interwencyjno-śledczego UWAGA TVN, w którym to w dniu 28.03.2016r. został wyemitowany reportaż o adwokacie naszej Izby – Mateuszu Łątkowskim – obrońcy zwierząt, finalisty plebiscytu „Człowiek Roku Poznań 2015”
więcej

Galeria

Obchody 60 rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r.
więcej