Wróć do strony ORA

Aktualności

2017-04-20 - „Sztuka trzaskania butami przed ministrem..
„Sztuka trzaskania butami przed ministrem sprawiedliwości” - Opinia adw. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego - Dziekana ORA w Poznaniu oraz adw. prof. dr hab. Piotra Kardasa- Wiceprezesa NRA w Dzienniku Gazety Prawnej, 20.04.2017r. Zdjęcie użytkownika Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu.
więcej

Co nowego w prawie

2017-04-26 - Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy -..
W dniu 11 kwietnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw traktującą m. in. o instytucji tzw. rozszerzonej konfiskaty majątku. Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2017 r.
więcej

Mediacje

2017-03-16 - Poznański Salon Mediacji - III edycja (21.03.2017 r.)
Informacja o III edycji Poznańskiego Salonu Mediacji, który odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dniu 21 marca 2017 r. o godz. 10.00
więcej

Publikacje

2016-01-21 - Skazanie prokurenta spółki kapitałowej prawomocnym..
Jak przewiduje art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. z dnia 25 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 752)) zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. Zgodnie..
więcej

Bez Togi

2016-10-29 - Wspomnienia Balu Aplikantów Adwokackich
W czerwcu aplikanci adwokaccy z naszej Izby zorganizowali Bal Aplikantów Adwokackich. Ciesząc się z tej inicjatywy, wspominamy cieszące się dużą frekwencją wydarzenie
więcej

Galeria

Zgromadzenie Aplikantów Adwokackich WIA - 13.04.2017r.
więcej