Wróć do strony ORA

Aktualności

2016-12-06 - Rozmowa na temat KZA 2016 z adw. prof. dr hab. Maciejem..
Rozmowa na temat KZA 2016 z adw. prof. dr hab. Maciejem Gutowskim - Dziekanem ORA w Poznaniu - Dziennik Gazeta Prawna, 06.12.2016r.
więcej

Co nowego w prawie

2016-11-23 - Nowa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów..
W dniu 23 września 2016 r. Sejm uchwalił Ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, przewidującą rozwiązania dotychczas niefunkcjonujące w polskim porządku prawnym.
więcej

Mediacje

2016-11-23 - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Mediacja i arbitraż - aktualne wyzwania i problemy", która odbędzie się 9 grudnia 2016 r. w Auli Prof. Z. Radwańskiego w Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53 w Poznaniu.
więcej

Publikacje

2016-01-21 - Skazanie prokurenta spółki kapitałowej prawomocnym..
Jak przewiduje art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. z dnia 25 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 752)) zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. Zgodnie..
więcej

Bez Togi

2016-10-29 - Wspomnienia Balu Aplikantów Adwokackich
W czerwcu aplikanci adwokaccy z naszej Izby zorganizowali Bal Aplikantów Adwokackich. Ciesząc się z tej inicjatywy, wspominamy cieszące się dużą frekwencją wydarzenie
więcej

Galeria

Mecz Tenisa Ziemnego Adwokaci-Sędziowie - 1.10.2016r.
więcej