Wróć do strony ORA

Aktualności

2017-05-17 - „Nie każdy naukowiec może być sędzią” - Dziennik..
„Niezrozumiałych wynurzeń o „dramatycznej” jakości polskiej konstytucji z ust kogoś, kto niedawno zgodził się być jej strażnikiem i nie może nie wiedzieć, że jej kształt nie odbiega istotnie od europejskich ustaw zasadniczych." – opinia adw. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego Dziekana ORA w Poznaniu i adw. prof. dr hab. Piotra Kardasa - Wiceprezesa NRA, Dziennik Gazeta Prawna, 17.05.2017r.
więcej

Co nowego w prawie

2017-05-19 - Przerwanie biegu przedawnienia jako skutek złożenia..
Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej od wielu lat postrzegane jest w praktyce jako stosunkowo prosty i tani sposób przerwania biegu przedawnienia roszczenia. Jednakże w ostatnich lat w orzecznictwie toruje sobie drogę pogląd wskazujący, iż nie każdy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wywołuje powyższy skutek. Wątpliwości dotyczą w szczególności sytuacji, w której wierzyciel składa kilka następujących po sobie wniosków, nie korzystając przy tym z dalej..
więcej

Mediacje

2017-03-16 - Poznański Salon Mediacji - III edycja (21.03.2017 r.)
Informacja o III edycji Poznańskiego Salonu Mediacji, który odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dniu 21 marca 2017 r. o godz. 10.00
więcej

Publikacje

2016-01-21 - Skazanie prokurenta spółki kapitałowej prawomocnym..
Jak przewiduje art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. z dnia 25 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 752)) zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. Zgodnie..
więcej

Bez Togi

2016-10-29 - Wspomnienia Balu Aplikantów Adwokackich
W czerwcu aplikanci adwokaccy z naszej Izby zorganizowali Bal Aplikantów Adwokackich. Ciesząc się z tej inicjatywy, wspominamy cieszące się dużą frekwencją wydarzenie
więcej

Galeria

Obchody Święta Konstytucji 3 maja w Poznaniu.
więcej