Wróć do strony ORA

Aktualności

2017-07-20 - „Sąd to nie teatr, minister nie reżyser” - Dziennik..
„Już dziś niebezpiecznie oddalamy się od konstytucyjnych zasad państwa prawa: trójpodziału władzy, nieusuwalności sędziów i niezawisłości sędziowskiej” na temat zmian w sądownictwie piszą adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski – Dziekan ORA w Poznaniu oraz adw. prof. dr hab. Piotr Kardas - Wiceprezes NRA w felietonie pt. „Sąd to nie teatr, minister nie reżyser” na łamach Dziennika Gazety Prawnej, 20.07.2017r.
więcej

Co nowego w prawie

2017-07-17 - Zmiany w przepisach o przestępstwach przeciwko..
W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy kodeks karny i niektórych innych ustaw. Jest to kolejna nowelizacja przepisów karnych zaostrzająca zakres represji karnej wobec sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
więcej

Mediacje

2017-06-13 - Zgromadzenie Stałych Mediatorów Centrum Mediacyjnego..
Relacja ze Zgromadzenia Stałych Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie w dniu 9 czerwca 2017 r.
więcej

Publikacje

2017-05-25 - Postanowienie o przywrócenie terminu jako przykład..
Artykuł podejmuje temat sposobu zaskarżenia postanowień sądu pierwszej instancji, które zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego nie są zaskarżalne w drodze zażalenia do: sądu drugiej instancji, innego równorzędnego składu sądu drugiej instancji ani też do Sądu Najwyższego. Zawiera także uwagi na tle art. 380 k.p.c.
więcej

Bez Togi

2016-10-29 - Wspomnienia Balu Aplikantów Adwokackich
W czerwcu aplikanci adwokaccy z naszej Izby zorganizowali Bal Aplikantów Adwokackich. Ciesząc się z tej inicjatywy, wspominamy cieszące się dużą frekwencją wydarzenie
więcej

Galeria

XXVII Ogólnopolski Rejs Adwokacki im. adw. Marii Budzanowskiej na Jezioraku - 22-26.06.2017r.
więcej