Wróć do strony ORA

Aktualności

2017-03-23 - „Polityczna KRS. Z półuśmieszkiem satysfakcji” -..
„Polityczna KRS. Z półuśmieszkiem satysfakcji” - felieton adw. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego - Dziekana ORA w Poznaniu oraz adw. prof. dr hab. Piotra Kardasa- Wiceprezesa NRA w Dzienniku Gazety Prawnej, 23.03.2017r.
więcej

Co nowego w prawie

2017-03-24 - Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia..
W dniu 9 marca 2017 r. uchwalona została Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Założeniem ustawy jest ułatwienie oceny zdolności płatniczej kontrahenta lub kondycji finansowej dłużnika oraz zwiększenie skuteczności uzyskania zapłaty należności, a wprowadzane zmiany dotyczą zarówno etapu zaciągania zobowiązania, jak i jego dochodzenia (w tym zabezpieczenia i egzekucji).
więcej

Mediacje

2017-03-16 - Poznański Salon Mediacji - III edycja (21.03.2017 r.)
Informacja o III edycji Poznańskiego Salonu Mediacji, który odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dniu 21 marca 2017 r. o godz. 10.00
więcej

Publikacje

2016-01-21 - Skazanie prokurenta spółki kapitałowej prawomocnym..
Jak przewiduje art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. z dnia 25 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 752)) zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. Zgodnie..
więcej

Bez Togi

2016-10-29 - Wspomnienia Balu Aplikantów Adwokackich
W czerwcu aplikanci adwokaccy z naszej Izby zorganizowali Bal Aplikantów Adwokackich. Ciesząc się z tej inicjatywy, wspominamy cieszące się dużą frekwencją wydarzenie
więcej

Galeria

Spotkanie Dzieci z Gwiazdorkiem
więcej