Wróć do strony ORA

Aktualności

2017-01-16 - „Kodeks karny narzędziem dyscyplinowania opozycji,..
„Kodeks karny narzędziem dyscyplinowania opozycji, czyli finał konkursu na najgłupszą opinię prawną.” – felieton adw. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego - Dziekana ORA w Poznaniu oraz adw. prof. dr hab. Piotra Kardasa- Wiceprezesa NRA, Dziennik Gazeta Prawna, 16.01.2017r.
więcej

Co nowego w prawie

2016-12-31 - Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r.,..
„Właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie”.
więcej

Mediacje

2016-12-15 - Ostatnie wydarzenia mediacyjne
Miniony tydzień obfitował w szereg wydarzeń związanych z tematem mediacji. Przedstawiamy krótkie sprawozdanie.
więcej

Publikacje

2016-01-21 - Skazanie prokurenta spółki kapitałowej prawomocnym..
Jak przewiduje art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. z dnia 25 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 752)) zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. Zgodnie..
więcej

Bez Togi

2016-10-29 - Wspomnienia Balu Aplikantów Adwokackich
W czerwcu aplikanci adwokaccy z naszej Izby zorganizowali Bal Aplikantów Adwokackich. Ciesząc się z tej inicjatywy, wspominamy cieszące się dużą frekwencją wydarzenie
więcej

Galeria

Spotkanie Dzieci z Gwiazdorkiem
więcej