Wróć do strony ORA

Aktualności

2017-07-20 - „Sąd to nie teatr, minister nie reżyser” - Dziennik..
„Już dziś niebezpiecznie oddalamy się od konstytucyjnych zasad państwa prawa: trójpodziału władzy, nieusuwalności sędziów i niezawisłości sędziowskiej” na temat zmian w sądownictwie piszą adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski – Dziekan ORA w Poznaniu oraz adw. prof. dr hab. Piotr Kardas - Wiceprezes NRA w felietonie pt. „Sąd to nie teatr, minister nie reżyser” na łamach Dziennika Gazety Prawnej, 20.07.2017r.
więcej

Co nowego w prawie

2017-09-20 - Uchwała SN z 26 lipca 2017 r., sygn. III CZP 30/17
Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, choćby osoba ta nie została zidentyfikowana (art. 435 k.c.).
więcej

Mediacje

2017-06-13 - Zgromadzenie Stałych Mediatorów Centrum Mediacyjnego..
Relacja ze Zgromadzenia Stałych Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie w dniu 9 czerwca 2017 r.
więcej

Publikacje

2017-08-25 - Powołanie się przez cesjonariusza na przerwę biegu..
W ostatnich kilkunastu latach w Polsce nastąpił gwałtowny wzrost wartości rynku wierzytelności, w tym wierzytelności bankowych. Powyższe stanowiło w szczególności efekt wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji funduszu sekurytyzacyjnego, którego celem jest masowe nabywanie wierzytelności, jak również chęci pozbycia się przez banki tzw. toksycznych wierzytelności. Obowiązujące do dnia 27 listopada 2015r. przepisy uprawniały banki do wystawiania szczególnego..
więcej

Bez Togi

2016-10-29 - Wspomnienia Balu Aplikantów Adwokackich
W czerwcu aplikanci adwokaccy z naszej Izby zorganizowali Bal Aplikantów Adwokackich. Ciesząc się z tej inicjatywy, wspominamy cieszące się dużą frekwencją wydarzenie
więcej

Galeria

XXVII Ogólnopolski Rejs Adwokacki im. adw. Marii Budzanowskiej na Jezioraku - 22-26.06.2017r.
więcej