Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Kontakt

Zespół Redakcyjny:

PUBLIKACJE - adw. dr Ewa Habryn: wicedziekan.habryn@ora.poznan.pl

AKTUALNOŚCI I GALERIA - adw. Jerzy Marcin Majewski: adwokatmajewski@me.com

BEZ TOGI - adw. Monika Małecka: mmalecka@adwokatmalecka.pl

MEDIACJE - adw. Krzysztof Spelak: adwokat-spelak@wp.pl

AKTUALNOŚCI - adw. Wojciech Wiza: w.wiza@wpp-legal.eu

CO NOWEGO W PRAWIE - adw. dr Mariusz Zelek: zelek@gutowski.pro

Kontakt do Redakcji : redakcja@ora.poznan.pl

Uwaga

Zachęcamy Szanowne Koleżanki i Kolegów do współtworzenia Adwokata Wielkopolskiego. Zapraszamy do nadsyłania komentarzy i glos do orzeczeń sądowych, które zamieszczane będą w zakładce Publikacje. Opublikowanie opracowania o charakterze naukowym lub publicystyczno – prawnym do 20 stron stanowi realizację obowiązku doskonalenia zawodowego w zakresie 6 punktów. Materiał tekstowy nie powinien przekraczać 6 stron pisanych czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, 1,5 odstępu. Prosimy o opatrzenie tekstu tytułem, imieniem i nazwiskiem autora oraz krótką – maksymalnie dwuzdaniową informacją o treści artykułu w celu ułatwienia wyszukiwania tematycznego. Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy: wicedziekan.habryn@ora.poznan.pl