Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Poznański Salon Mediacji

2016-05-23

We wtorek 17 maja 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się konferencja Poznański Salon Mediacji.

Projekt ten stanowić ma platformę umożliwiającą cykliczne spotkania wszystkich osób zainteresowanych ideą mediacji oraz jej praktycznym zastosowaniem.
Takie rozwiązanie pozwoli na wymianę doświadczeń pomiędzy teoretykami i osobami praktykującymi mediację, ale także pozwoli na dotarcie do tych, którzy mediacją są lub mogą być zainteresowani - przedsiębiorców, osób będących w sporach, a także ich pełnomocników.

Warto dodać, iż pomysłodawcą takich spotkań jest m.in. Sąd Okręgowy w Gdańsku. Poznańskiemu odpowiednikowi postawiono następujące cele:

- promocja mediacji i wiedzy o niej;
- poznanie wzajemnych oczekiwań środowisk prawniczych, przedsiębiorców, mediatorów i innych;
- stworzenie płaszczyzny dla dyskusji i szukanie praktycznych rozwiązań dla zastosowania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
- wymiana dobrych praktyk mediacyjnych.

Prelegentami byli: dr hab. Ewa Gmurzyńska, s. Jarosław Gwizdek oraz r. pr. Maciej Bobrowicz.

Z najistotniejszych kwestii, jakie zostały poruszone w trakcie konferencji wymienić należy:

 

  • stale rosnącą ilość spraw kierowanych przez sądy do mediacji,
  • planowane na początek czerwca otwarcie w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu punktu mediacyjnego wzorowanego na "Kopalni zgody" funkcjonującej w Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach (o projekcie pisaliśmy w jednym z poprzednich postów),
  • planowane na jesień tego roku kolejne konferencje z cyklu Poznański Salon Mediacji w zakresie mediacji gospodarczej i rodzinnej. 
Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach.

 

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl