Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Seminarium

2015-12-11

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium "Relacje sektora publicznego i prywatnego. System zamówień publicznych. Wykorzystanie mediacji w sporach", które odbywać się będzie w Warszawie w dniu 14 grudnia 2015 r. Poniżej zamieszczamy treść informacji o tym wydarzeniu:

Informacja nt. seminarium pt. „Relacje sektora publicznego i prywatnego: System zamówień publicznych. Wykorzystanie mediacji w sporach”

14 grudnia 2015 r. siedziba Ministerstwa Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5 Sala pod Kopułą (wejście od ulicy Wspólnej)

Polska przeznacza znaczne kwoty na finansowanie projektów infrastrukturalnych. Większość umów na realizowanie zamówień publicznych to kontrakty na skomplikowane projekty o dużej wartości oraz o długim czasie realizacji. To powoduje, że strony publiczna oraz inwestorzy prywatni z kraju i z zagranicy nawiązują długotrwałe relacje. Podczas takiej współpracy zdarzają się różnego typu sytuacje, które mogą prowadzić do powstania sporów pomiędzy stronami.

Seminarium ma na celu przedstawienie sposobów ułożenia wzajemnych relacji pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym w taki sposób aby współpraca przebiegała w jak największym stopniu bez zakłóceń.

Z tego punktu widzenia mediacje okazują się być narzędziem niezwykle skutecznym, tym nie mniej wciąż niedocenianym a tym samym niewykorzystanym. Warto przy tym wskazać, że mediacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów generują spore oszczędności po obu stronach konfliktu, a tym samym ich stosowanie powinno być uznane za ważny element racjonalnej polityki gospodarczej każdego podmiotu działającego w obrocie gospodarczym., W trakcie seminarium będzie można zapoznać się z opiniami fachowców z Polski i z zagranicy. Dyskusja będzie się koncentrowała wokół etapów powstawania relacji tj. podczas zawierania umów, realizacji zamówienia oraz w okresie powykonawczym, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji jako nowoczesnej i racjonalnej gospodarczo metody rozwiązywania konfliktów.

Zgłoszenia należy przesyłać na adresy joanna.sliz@mg.gov.pl, krzysztof.partyka@mg.gov.pl

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl