Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Konferencja "Państwo a ADR" w Nowym Tomyślu

2015-02-26

 ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ


z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce ”


Nowy Tomyśl , 2015.04.17

Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej zaprasza na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.: Państwo a ADR  .  Konferencja


odbędzie się w dniu   17 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu Paproć 84. Początek konferencji godz. 9.00. Udział w niej  jest


bezpłatny.

Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z ADR  w Polsce. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków


zajmujących się zagadnieniami ADR, a uczestniczy w niej około 200 osób. Swój udział w konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju i z


zagranicy


Szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany uczestnikom do dnia 10 kwietnia 2015r r. Języki konferencyjne: polski, rosyjski i angielski. Organizatorzy zapewniają


tłumaczenie wszystkich wystąpień na język polski.


Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, dane reprezentowanej instytucji oraz informacje kontaktowe


e-mailem na adres: sa@nig.org.pl, lub tel.: 61 44 20 185, 608 080345.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji. 


w imieniu organizatorów :
Prezes Sądu Arbitrażowego
przy  Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

Włodzimierz Brych

www. nig.org.pl/sa

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl