Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

VII Kongres Kobiet

2015-09-29

W dniach 11- 12 września br. na warszawskim Torwarze odbył się VII Kongres Kobiet,. Hasło tegorocznego Kongresu brzmiało „Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?”, zaś głównym tematem był problem nieściągalności alimentów w Polsce. W uroczystym otwarciu VII Kongresu Kobiet udział wzięła premier Ewa Kopacz, która szczególnie zaakcentowała zasługi i wkład Kongresu w walce o wyrównywanie szans w życiu społeczno- politycznym polskich kobiet.

Adwokatura Polska reprezentowana była przez aplikantki i adwokatki z Zespołu ds. kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, które przez dwa dni trwania Kongresu udzielały bezpłatnych porad prawnych oraz propagowały pozytywny wizerunek adwokatury. Założycielką i pomysłodawczynią Zespołu jest adw. Katarzyna Gajowniczek- Pruszyńśka (członkini Izby Adwokackiej w Warszawie).

Z raportem otwarcia zawierającym diagnozę aktualnej sytuacji kobiet w życiu publicznym wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ciągle występujące i utrwalane stereotypy związane z rolą kobiet w rodzinie i społeczeństwie i zadeklarował aktywne im przeciwdziałanie.

Uczestniczki Kongresu miały możliwość udziału w licznych warsztatach, panelach i dyskusjach, dotyczących m.in. zdrowia, edukacji, polityki czy kultury. Opiekunkami i panelistkami odbywających się sesji były m.in. Henryka Bochniarz, prof. Magdalena Środa, prof. Monika Płatek, prof. Ewa Łętowska, pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Małgorzata Fuszara czy była podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a obecnie Prezes Zarządu General Electrics na Polskę i kraje bałtyckie Beata Stelmach.

Adw. Weronika Hołowczyc

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: mmalecka@adwokatmalecka.pl