Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Diety samorządowe - artykuł w Rzeczypospolitej

2014-10-02

Rzepa_Prawo

Wysokość wynagrodzeń działaczy samorządowych mogą ustalać zgromadzenia, rady poszczególnych izb albo władze krajowe.

W palestrze trwa dyskusja, kto powinien ustalać wysokość diet samorządowych działaczy. Podczas ostatniego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej debatowano nad projektem przygotowanym przez specjalny zespół, który miał m.in. przedstawić propozycję uregulowania kwestii wysokości diet. Ich pomysł to określanie wysokości diet przez zgromadzenia izb.

Podczas obrad padły jednak propozycje dodatkowych rozwiązań. Jedna z koncepcji to określanie diet dla konkretnych funkcji w konkretnej wysokości przez Naczelną Radę Adwokacką i wypłacanie ich przez izby adwokackie. Inna przewiduje nie tylko określanie, ale też wypłacanie diet przez NRA (po odpowiednim zwiększeniu obciążenia izby na fundusz administracyjny NRA).

Część członków Rady proponowała też, by to sama Okręgowa Rada Adwokacka ustalała swoje diety w uchwale (taka jest dziś praktyka w wielu izbach). Adwokaci będą też dalej debatować nad koncepcją przedstawioną przez zespół – czyli określaniem wysokości diet przez zgromadzenia izb.

Profesor Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu i członek tego zespołu, podkreśla, że być może ta ostatnia koncepcja mogłaby być nieco skorygowana – poprzez ustalenie w uchwale ogólnego obciążenia kwotowego.

– Zadaniem zespołu jest opracowanie i przedstawienie NRA wszystkich czterech koncepcji wraz z wyeksponowaniem ich wad i zalet oraz przedstawienie wersji rekomendowanej przez zespół. Zajmiemy się teraz tymi koncepcjami i spróbujemy zaproponować jakieś kompromisowe rozwiązanie – mówi dziekan Gutowski. I przyznaje, że jego osobistym zdaniem wysokość diet, a przynajmniej ogólne obciążenie kwotowe (i tak wynikające z preliminarza budżetowego), powinny określać zgromadzenia izb. – Trzeba także pamiętać, że w pierwszej części roku diety są wypłacane na podstawie preliminarza. Powinien on stanowić wyraźne upoważnienie do wypłaty, jeżeli koresponduje z budżetem z roku ubiegłego. Ewentualne korekty konkretnych diet dokonywane przez okręgową radę adwokacką w granicach uchwalonej przez zgromadzenie kwoty wydają się zgodne z art. 40 pkt 3 prawa o adwokaturze, który normuje wyłączną kompetencją budżetową zgromadzenia. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć kompromis – dodaje dziekan Gutowski.

Zamieszanie wokół diet w palestrze zaczęło się od izby warszawskiej. W niej właśnie przegłosowano wiosną odebranie wszystkich diet członkom władz. Argumentowano bowiem, że są one zbyt wysokie. Obniżono także zdecydowanie składki adwokackie. Zgromadzenie izby warszawskiej ma wrócić do problemu w przyszłym tygodniu.

Rzeczpospolita 2 października 2014 r.

Adwokaci wciąż dyskutują jak ustalać swoje diety 

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokatmajewski@me.com