Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Rozmowa z Dziekanem ORA w Poznaniu - Rzeczypospolita - sprawa diet samorządowych

2014-09-29

Artykuł - zobacz tutaj

Rozmowa dla „Rzeczypospolitej”  z Dziekanem adw. prof UAM dr hab.  Maciejem Gutowskim

Po tym, jak krytycznie odniósł się pan do finansowania diet w 50 proc. z opłat za aplikację, koledzy nie szczędzą panu słów krytyki. Słyszy się o konieczności uzgadniania takich wypowiedzi z prezydium NRA.

Maciej Gutowski: Nie mogę zgodzić się z tą krytyką. Jestem adwokatem, dziekanem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej oraz pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Poznaniu. Nie potrzebuję niczyjej zgody na prezentowanie własnych poglądów. Adwokatura nie istnieje bez wolności słowa. Podstawowym jej zadaniem jest szkolenie aplikantów, finansowane z wpłat za aplikację. Te środki nie mogą być przeznaczone na diety. Jeśli gdzieś stało się inaczej – trzeba reagować.

Podczas ostatniego posiedzenia NRA był pan też krytykowany za to, że mówił o projekcie zmian zasad ustalania diet.

Jako członek zespołu jestem współautorem projektu wydatkowania pieniędzy samorządowych na diety w adwokaturze – mam obowiązek przedstawić i uzasadnić swoje stanowisko. Nie muszę nikogo prosić o zgodę. Adwokatura musi być transparentna wewnątrz i na zewnątrz. W przeciwnym razie jej misja nie będzie wiarygodna.

Czyli nie będzie pan cenzurował swoich wypowiedzi?

Jako adwokat mam prawo i obowiązek prezentowania własnych poglądów.

Jak pan sądzi, z czego się wzięło całe to zamieszanie?

Myślę, że z niezrozumienia, jak doniosły jest zarówno problem dofinansowywania diet, jak i transparentności. Sprawy trudne trzeba rozwiązywać, nie można ich ukryć. Każdy adwokat musi otrzymać pełną informację finansową oraz informację z przebiegu posiedzeń okręgowych rad adwokackich i NRA. Protokoły muszą być dostępne na żądanie.

Bez znaczenia jest też, czy pracujemy społecznie, bez żadnych diet, czy też pobieramy diety. Opłaty za aplikację to dla nas środki celowe. Musimy je przeznaczać na aplikację i szkolenie aplikantów.

Co dalej będzie się działo ze sprawą diet finansowanych częściowo z opłat za aplikację?

Mam nadzieję, że prezydium podejmie właściwe kroki w tej sprawie, tym bardziej że prezes NRA adw. Andrzeja Zwara jest zwolennikiem transparentnej, rzetelnej i zdecydowanej polityki samorządowej. Jeżeli rzeczywiście w Izbie Warszawskiej taka praktyka miała miejsce, trzeba ją przerwać i dać sygnał, że to była pomyłka.


Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokatmajewski@me.com