Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Sprawozdanie Dziekana ORA w Poznaniu z posiedzenia NRA w dniach19-21.09.14.

2014-09-22

Szanowni Państwo,

Jak informowałem w ubiegłym tygodniu, NRA na posiedzeniu w dniu 20.09.2014r. obradowała w przedmiocie diet samorządowych, w zakresie inicjowanym uchwałą KZA oraz zgromadzenia WIA (o wyłącznej kompetencji zgromadzenia w przedmiocie diet).

Projekt który Państwu przedstawiłem był żywo dyskutowany. W toku dyskusji przedstawiono cztery koncepcje:

1)    uchwała NRA powinna ustalać diety dla konkretnych funkcji w konkretnej wysokości - diety te powinny być wypłacane przez izby adwokackie,

2)    uchwała NRA powinna ustalać diety dla konkretnych funkcji w konkretnej wysokości - diety te powinny być wypłacane przez NRA - po stosowanym zwiększeniu obciążenia izby na fundusz administracyjny NRA,

3)    uchwały ORA powinny być podstawą ustalenia diet,

4)    uchwała zgromadzenia izby podjęta na podstawie preliminarza budżetowego powinna ustalać obciążenie izby dietami; ewentualnych modyfikacji w toku roku obrotowego powinna dokonywać ORA, nie przekraczając jednak ogólnej kwoty przeznaczonej na diety w uchwale zgromadzenia izby.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie wszystkich koncepcji. W moim osobistym odczuciu, szczególny nacisk powinien być położony na ostatnią z nich tak, by zabezpieczając demokratyczny i transparentny sposób podejmowania decyzji finansowych, znaleźć jednocześnie niezbędny konsens dla jej uchwalenia.

Uchwała zgromadzenia WIA odnośnie strategii spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem członków NRA. NRA chce rozwijać długoletnią strategię Adwokatury w celu przedstawienia jej KZA. Nad strategią pracować będą wszyscy zainteresowani członkowie NRA. Aktualnym zadaniem zespołu roboczego jest opracowanie zagadnień, które - najprawdopodobniej w formie ankiety - zostaną poddane ocenie adwokatów i aplikantów z całego kraju. Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych propozycji na adres: natalia.kornobis@ora.poznan.pl.

Ponadto NRA zobowiązała Prezydium do pilotażowego włączenia się w prace nad serialem „Obrońcy”, którego celem jest poprawianie wizerunku adwokata w społeczeństwie.

NRA wdraża program SOWA w izbach, rozpoczynając od Gdańska. Poznań będzie następny w kolejności. NRA także omawiała problemy związane z dostępem do informacji publicznej, problemy dyscyplinarne oraz sprawy związane z nowelizacją PoA, a także z ewentualną korektą zasad etyki zawodowej.

adw. prof. UAM dr hab. Maciej Gutowski

Dziekan


Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokatmajewski@me.com