Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

III Forum Cywilistyczne - zaproszenie

2014-05-23

Ogólnopolska Konferencja Naukowa III Forum Cywilistyczne ,,Autonomia woli stron w kształtowaniu stosunków cywilnych” odbędzie się 6 czerwca w Krakowie.

Na Forum zaprasza Ośrodek Badawczy Adwokatury wraz z Sądem Apelacyjnym w Krakowie i Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie

Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00 w auli  im. S. Wyspiańskiego PWST w Krakowie, ul. Straszewskiego 21 – 22. Otworzy ją prof. dr hab. Piotr Kruszyński, dyrektor OBA oraz Krzysztof Sobierajski, prezes Sądu Apelacyjnego.

W programie przewidziano dwa panele. W pierwszym poruszane będą tematy: „Kształtowanie treści umów obligacyjnych – czy istnieją granice odstępstw od rozwiązań systemowych”, „Warunkowe czynności prawne i ochrona warunkowego prawa”, „Wady oświadczenia woli – kształtowanie skutecznych zarzutów”. Zaś w drugim rozważane będą następujące zagadnienia: „Wykorzystanie powództwa o ustalenie z art. 189 kpc w stosunkach umownych”, „Czy istnieją granice ciężaru ryzyka profesjonalisty w zakresie wykładni postanowień umowy?”, „Naruszenie treści umowy spółki przez działania i jednostronne oświadczenia wspólników – bezskuteczność czy nieważność, instrumenty ochrony wspólników”.

Forum zamknie prof. dr hab. Andrzej Kubas. Na koniec, o godz. 16.00 przewidziano koncert muzyki kameralnej w Klubie Adwokatów im. adw. Janiny Ruth Buczyńskiej w Krakowie przy ul. Sławskowskiej 1.

W ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego adwokatów uczestnictwo w konferencji umożliwia otrzymanie 6 punktów.

Prosimy o poinformowanie o uczestnictwie w konferencji elektronicznie na adres koordynator.oba@nra.pl lub telefonicznie 534-870-616  do 4 czerwca 2014 roku.

Plakat_III_Forum_Cywilistycznego

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokatmajewski@me.com