Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Adwokat Wielkopolski

2014-05-15

Dzisiaj 15 maja 2014 r. uruchomiony został portal informacyjny Adwokat Wielkopolski. Portal jest ściśle powiązany z oficjalną stroną Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu; można z niego korzystać poprzez wybranie zakładki na stronie ORA - portal posiada także własną domenę przekierowującą http://adwokatwielkopolski.pl. Adwokat Wielkopolski będzie pełnił funkcję elektronicznego portalu informacyjnego przeznaczonego dla adwokatów i aplikantów.

Na portalu przewiduje się następujące działy:

  • AKTUALNOŚCI - izbowe i krajowe (szkolenia, konferencje, prace NRA, projekty legislacyjne opiniowane przez NRA, itp.);
  • CO NOWEGO w PRAWIE - omówienie istotnych dla adwokatów zmian w prawie;
  • MEDIACJE - informacje dotyczące zagadnień mediacji;
  • PUBLIKACJE - artykuły naukowe, glosy;
  • BEZ TOGI - izbowe i krajowe wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym i towarzyskim;
  • GALERIE - materiały fotograficzne.

Wpisy Aktualności i Bez Togi będą wzbogacane fotogaleriami i materiałami wideo także wówczas, gdy materiały takie dostępne będą poza portalem Adwokata Wielkopolskiego. Będzie można je uruchomić klikając w ikonę aparatu lub projektora po lewej stronie na dole wpisu.

Zespół Redakcyjny:

Kontakt do Redakcji : redakcja@ora.poznan.pl

Zachęcamy Szanowne Koleżanki i Kolegów do współtworzenia Adwokata Wielkopolskiego. Zapraszamy do nadsyłania komentarzy i glos do orzeczeń sądowych, które zamieszczane będą w zakładce Publikacje. Opublikowanie opracowania o charakterze naukowym lub publicystyczno – prawnym do 20 stron stanowi realizację obowiązku doskonalenia zawodowego w zakresie 6 punktów. Materiał tekstowy nie powinien przekraczać 6 stron pisanych czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, 1,5 odstępu. Prosimy o opatrzenie tekstu tytułem, imieniem i nazwiskiem autora oraz krótką – maksymalnie dwuzdaniową informacją o treści artykułu w celu ułatwienia wyszukiwania tematycznego. Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy: wicedziekan.habryn@ora.poznan.pl

Portal zauważony został przez Rzeczpospolitą.pl >>>

aw-rp

sowa
Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokatmajewski@me.com