Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

I Europejska Konferencja Praw Człowieka w Łodzi

2014-05-16

15 maja 2014 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbędzie się I Europejska Konferencja Praw Człowieka, której tematem będzie "Adwokatura jako jedno z podstawowych ogniw systemu przestrzegania praw człowieka w rodzących się demokracjach"

Organizatorzy przewidzieli trzy panele tematyczne, podczas których zaproszeni goście wygłoszą dwudziestominutowe referaty poświęcone problemom przestrzegania praw człowieka.

Udział w konferencji potwierdzili m.in.: Jacek Saryusz-Wolski, Deputowany do Parlamentu Europejskiego, Lidia Izowitowa Pawłowna, przewodnicząca Narodowej Rady Adwokatów Ukrainy, prof. dr hab. Krzysztof Indecki – kierownik Katedry Prawa Karnego Międzynarodowego UŁ oraz adw. prof. dr hab. Justyna Jurewicz.

Sala, w której obywać się będą wykłady umożliwia tłumaczenie symultaniczne. Panele kończyć będą otwarte dla wszystkich dyskusje.

Wspomnieć należy, iż w związku ze zdarzeniami na Ukrainie, Adwokatura Polska, powołana w myśl przepisu art. 1 ust. Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze do „(…) współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich(…)” podjęła szereg działań służących ochronie praw człowieka. Jedną z takich inicjatyw, obok podjętej przez Naczelną Radę Adwokacką (NRA) uchwały potępiającej łamanie praw człowieka na Ukrainie, wysłania misji przedstawicieli-obserwatorów NRA na Ukrainę, przekazania do CCBE pisma sygnowanego przez Prezesa NRA, zawierającego apel o zajęcie stanowiska w przedmiocie łamania praw człowieka na Ukrainie, czy świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy, jest organizacja tej konferencji.

W konferencji planowany jest udział m.in. przedstawicieli doktryny prawa oraz reprezentantów samorządów adwokackich z Polski i pozostałych krajów Europy. Pozwoli to na wymianę doświadczeń w zakresie ochrony praw człowieka, w szczególności na płaszczyźnie zapisów wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Konferencja rozpoczyna cykl corocznych spotkań poświęconych problematyce przestrzegania praw człowieka. Wydaje się, że w obecnej sytuacji, w jakiej znalazła się Europa, inicjatywa taka jest ze wszech miar godna naśladowania.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi,  Jacek Saryusz-Wolski,deputowany do Parlamentu Europejskiego, Instytut Europejski w Łodzi i Centrum Europejskie Natolin.

Konferencja odbędzie w Instytucie Europejskim w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 262/264, początek o godz. 10.00.

Informacji udziela adw. Jarosław Szczepaniak (e-mail: jasz@advocatus.pl; tel. 602124337)

źródło: adwokatura.pl

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokatmajewski@me.com