Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Ocena aktualnego stanu sądownictwa polskiego-zgłaszanie uwag i sugestii.

2016-01-05

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Plebiaka w sprawie oceny aktualnego stanu sądownictwa polskiego oraz jego bieżących problemów. Załączam również odpowiedź jakiej udzieliliśmy wraz z prof. dr hab. Piotrem Kardasem w ramach Komisji Legislacyjnej NRA.

Należy przewidywać, że w najbliższym czasie rozpocznie się proces zmian w obrębie procedur sądowych dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o nadsyłanie własnych sugestii zmian tych przepisów, które w Państwa ocenie wymagają modyfikacji. Uwagi proszę nadsyłać na adres ora.poznan@adwokatura.pl. Prośbę o nadsyłanie uwag do konkretnych aktów normatywnych kieruję do Państwa jeszcze przed otrzymaniem stosownego pisma, ponieważ spodziewam się wyznaczenia krótkiego okresu na udzielenie odpowiedzi. Proszę zatem o formułowanie postulatów zmian normatywnych w możliwie krótkim terminie, który pozwoli nam przekazanie ich do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z wyrazami szacunku

adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski

Dziekan ORA

Pismo Podsekretarza Stanu w MS

Odpowiedź adw. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego Dziekana ORA oraz prof. dr hab. Piotra Kardasa w ramach Komisji Legislacyjnej działającej przy NRA


Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokatmajewski@me.com