Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

W sprawie wniosku NRA do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją RP znowelizowanwej treści art. 82 KPK

2015-02-25

TK_i_APZgodnie z treścią uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 26 stycznia 2015 r. NRA zwróciła się do Dra Ryszarda Piotrowskiego o zaopiniowanie wniosku, jaki NRA zamierza złożyć do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP znowelizowanej treści art. 82 Kodeksu postępowania karnego i przepisów powiązanych. Wniosek adwokatury opracowywał zespół w składzie: Adw. prof. Piotr Kruszynski, adw. Jerzy M. Majewski, adw. Michał Synoradzki i adw. Roman Kusz.

W dniu 21 lutego Pan Dr Ryszard Piotrowski przedstawił swoją opinię, w któreh generalnie zaakceptował tezy wniosku opracowanego przez Zespółpowołany Przez Naczelną Radę Adwokacką.

Opinia Dra Ryszarda Piotrowskiego

W dniu 24 stycznia 2015 r. Pan Mec. Michał Synoradzki przekazał opinię Pana Dra Ryszarda Piotrowskiego Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, deklarując imieniem Członków Zespołu, że Zespół jest gotowy do nadania opinii Dra Ryszarda Piotrowskiego formy wniosku który finalnie skierowany zostanie do Trybunału Konstytucyjnego:

Załączam przekazany mi przez Pana Doc. dr hab. Ryszarda Piotrowskiego projekt wniosku do T.K.  Autor, zgodnie z treścią uchwały NRA z 16.01.2014, oraz zgodnie z własną deklaracją wykorzystał w projekcie wniosku, w szczególności w warstwie argumentacyjnej opracowanie, przygotowane przez zespół adwokatów powołanych do przygotowania wniosku (M. Synoradzki, J.M.Majewski, R. Kusz). Cieszy nas też, że autor podzielił stanowisko naszego zespołu odnośnie istnienia legitymacji czynnej do wystąpienia przez NRA z wnioskiem do TK.

Ponieważ wniosek w formie, przekazanej przez Pana Doc. dr hab. Ryszarda Piotrowskiego wymaga oczywistego dostosowania formatu dokumentu przed wysyłką (jest opinią, zawierająca w treści sam wniosek), wyrażam w imieniu własnym, a także Pana Mec. J.M. Majewskiego oraz adw. R. Kusza gotowość do przygotowania finalnej wersji wniosku do wysyłki do T.K.

Z poważaniem, adw. dr Michał Synoradzki

Należy mieć nadzieję, że sprawa wniosku Naczelnej Rady Adwokackiej do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP znoweizowanej treści art. 82 Kodeksu postepowania karnego zostanie ostatecznie rozstrzygnięta na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 15 marca 2015 r.

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokatmajewski@me.com