Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

IDeA - Internetowe Doskonalenie Adwokatów

2014-05-16

Program „IDEA“ to wspólne przedsięwzięcie Izb Adwokackich: Krakowskiej i Wrocławskiej polegające na rejestracji w formie audiowizualnej spotkań z wybitnymi prawnikami, w tym przede wszystkim adwokatami i udostępnianiu wygłoszonych przez nich wykładów za pośrednictwem Internetu. Umożliwi to adwokatom wypełnianie obowiązku doskonalenia zawodowego. Stosownie do uchwały NRA nr 57 z dnia 19.11.2011 jako alternatywna metoda w stosunku do tradycyjnych form szkolenia. Formuła wygodna, pozwalająca na zapoznanie się z treścią wykładów w stosownym dogodnym miejscu i czasie. Niektóre z nich udostępniane zostaną nieodpłatnie, zaś inne za drobną odpłatnością, pokrywająca koszty produkcji. Możliwym będzie wydrukowanie w prosty sposób stosownego certyfikatu. Naszą intencją, oprócz funkcji edukacyjnej, jest ukazywanie Adwokatury jako grupy zawodowej, w szeregach której znajdują się osoby o wybitnym doświadczeniu i wiedzy w zakresie stosowania prawa. Z tego powodu program „IDEA“ to również przedsięwzięcie promujące Adwokaturę w przestrzeni publicznej. Adwokatura posiada najdłuższa tradycję w wykonywaniu zawodu prawniczego i 95-letnią historię samorządu w Polsce. Ma moralną legitymację do propagowania dobrego prawa, zarówno w sferze praktyki, jak i inicjowania dobrych rozwiązań legislacyjnych. Po odzyskaniu niepodległości to Palestra stała na czele tworzenia nowoczesnego prawa. Stanowiliśmy, w owym czsaie, także naturalnie zaplecze intelektualne i personalne dla Parlamentu, Władzy Wykonawczej i Sądowniczej.

Rada Programowa
przewodniczący Andrzej Grabiński, wiceprzewodniczący Paweł Gieras
członkowie: Sławomir Krześ, Marek Stoczewski

strona www:

http://www.idea-adw.org/idea

źródło: adwokatura.pl

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokatmajewski@me.com