Uchwała dotycząca rozłożenia na raty opłaty za aplikację w roku szkoleniowym 2017