Strona WWW

Uzupełnienie lub zmianę dotychczasowych danych znajdujących się na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu w profilu:

Dane  należy zamieścić w poniższej tabeli:

Adwokat - tabela

Aplikant - tabela