Opinie Komisji Legislacyjnej przy NRA

Jednym z zadań komisji legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej jest opiniowanie projektów aktów prawnych.

Informacje o sporządzanych opiniach dostępne na stronie:  http://www.adwokatura.pl/projekty-legislacyjne/opinie-legislacyjne-nra/