Opinie Komisji Legislacyjnej przy NRA

Jednym z zadań komisji legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej jest opiniowanie projektów aktów prawnych.

Informacje o sporządzanych opiniach dostępne na stronie:

http://www.adwokatura.pl/opinie-komisji-legislacyjnej-przy-nra/opinie-komisji-legislacyjnej-przy-nra/