Okręgowa Rada Adwokacka
w Poznaniu


ul. Konopnickiej 15, 60-771 Poznań


Tel. : 61 864 69 00, 61 864 69 01
Fax : 61 864 69 02
E-mail: ora.poznan@adwokatura.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku,

w godz. 8.00-15.00

Dyżury dla interesantów w każdy poniedziałek, godz. 13.30-14.30.

Ogłoszenia
2016-02-16 22-27.02.2016r.- Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
2016-02-01 Egzamin adwokacki 15-18.03.2016r.- informacje dotyczące
wymagańsprzętowych